/Realty One Group-World Properties

Office

 • 19450 Stevens Creek Blvd. Suite 200
 • Cupertino, CA  95014
 • Office: 408.255.3978
 • Manager: Jenny Yuan

Margaret Ramsay Cardiel

 • 408.206.9591

Ling Ly (Lily) Chang

 • 408.255.3978

Sophie Chang

 • 408.406.3063

Diana Chao

 • 408.255.3978

Jean Jung Chen

 • 408.218.0261

Jin Chen

 • 650.207.1421

Kai-Leung Cheung

 • 408.218.6592

Christina Y. H. Chou

 • 408.676.7110

Ko Yi (Tracy) Chu

 • 408.219.8061

Cindy Chung

 • 408.930.6892

Amanda Cui

 • 408.480.7937

Vicky Dai

 • 650.965.5556

Krishna Desai

 • 408.255.3978

Victor Gurrola

 • 909.480.5478

Primo Guzman

 • 408.318.2318

Felicia Han

 • 408.255.3978

Anne Elizabeth Hansen

 • 408.313.6531

Nicki Hou

 • 408.688.1513

John Hsu

 • 408.794.8767

Yao Lun (Vivian) Jiang

 • 650.714.3787

Jinho Kim

 • 408.255.3978

kyong kim

 • 408.439.1167

Yon Kim

 • 650.380.3180

Chiao Chen (Anita) Lee

 • 408.802.6677

David Lee

 • 408.886.4780

Sarah Yuetwah Leung

 • 408.255.3978

Hong Li

 • 408.203.6099

Sara Liang

 • 408.255.3978

Gina Lin

 • 408.255.3978

Kathy Lin

 • 408.255.3978

Betty (Yuanfang) Lu

 • 408.833.9462

Anthony Ma

 • 408.316.3328

Maria Ma

 • 408.255.3978

Ajay Mohite

 • 408.470.8684

John Ou

 • 408.679.5798

Joanna Price

 • 650.450.2140

Hua Anna Qiang

 • 510.556.9932

Dinesh Shedge

 • 408.306.6508

Basant Somani

 • 408.255.3978

Nadine Sun

 • 408.221.9254

Peter Susai

 • 408.255.3978

Sally Tzeng

 • 408.646.1188

Cora Velasco

 • 408.772.8178

Nancy Chi Vong

 • 408.255.3978

Bing Wan

 • 408.786.8059

Leh Fen (Terry) Wang

 • 408.255.3978

Theresa Wang

 • 510.230.3661

James Wedewer

 • 408.409.4040

Henry Han Ming Wei

 • 408.255.3978

Susanna Wong

 • 408.221.8128

Jessica Wu

 • 408.428.5598

Lily Wu

 • 408.568.7888

Wen Xiong (Jenny) Wu

 • 408.255.3978

Jeff Yuan

 • 408.493.5595

Jenny Yuan

 • 408.255.3978

Jenny (Agent) Yuan

 • 408.966.6092

K.T. Yuan

 • 408.966.6184

Jane Zeng

 • 669.888.6968

Jean Zhang

 • 408.688.6376

Leslie (Lihong) Zhong

 • 408.930.5628

Bin Zhou

 • 408.255.3978